Cad iad céimeanna an phróisis áirithinte?

Nuair a chuireann tú d’fhoirm áirithinte isteach, cruthóimid cuntas duit. Gheobhaidh tú na sonraí go léir trí ríomhphost. Tabharfaidh an cuntas seo rochtain duit ar an aip DiscoverEU Travel, áit ar féidir leat bealaí agus amanna traenach a sheiceáil chun do thuras a phleanáil, rochtain a fháil ar do chárta DiscoverEU EYCA chun leas a bhaint as na mílte lascaine ar fud na hEorpa, agus a bheith páirteach i gComhphobal DiscoverEU chun d’eispéiris a roinnt le taistealaithe eile. Má roghnaíonn tú ticéad solúbtha, beidh do Phas soghluaiste Interrail ar fáil san aip.

Step 1

Roghnaigh do rogha taistil

Roghnaigh an rogha taistil is fearr a oireann duit: an Pas Interrail DiscoverEU solúbtha, nó ticéid taistil sheasta ó phointe go pointe.

Step 2

Faigh rochtain ar d'fhoirm áirithinte

Lean ar aghaidh trí rochtain a fháil ar do nasc áirithinte pearsanta (a seoladh chugat trí [email protected])

Step 3

Fíoraigh d'aitheantas

Mar chuid den fhoirm áirithinte, iarrfar ort d’aitheantas a fhíorú.

Step 4

Cuir isteach d’fhoirm áirithinte

Nuair a bheidh tú réidh, comhlánaigh agus cuir isteach d’fhoirm áirithinte

Conas a chuirim tús leis an bpróiseas áirithinte?

Fuair/Gheobhaidh tú cuireadh ríomhphoist le do nasc foirm áirithinte pearsanta.

Chun an áirithint taistil a chríochnú, beidh ort cúpla rud a phleanáil. Is é an rud is tábhachtaí cárta aitheantais a bheith réidh agat, agus fios a bheith agat cén rogha taistil  is mian leat a roghnú.

Gheobhaidh tú forléargas gairid thíos ar na príomhdhifríochtaí idir an rogha taisteal solúbtha agus seasta.

  • I bhformhór na gcásanna, is é an taisteal solúbtha an Pas Soghluaiste Interrail is tairbhí. Is Pas Soghluaiste Interrail é a ligeann duit taisteal go dtí a lán cinn scríbe ar feadh suas le 7 lá laisitigh de thréimhse míosa. Tá an taisteal seasta, an taisteal ó phointe go pointe , níos teoranta ó thaobh solúbthachta agus líon na gceann scríbe atá ar fáil mar gheall ar shrianta buiséid. Tabhair faoi deara nach dócha go mbeidh cinn scríbe atá i bhfad ar shiúl ó do phointe imeachta laistigh den bhuiséad.
  • Mar thoradh air sin, déantar taisteal ó phointe go pointe le haghaidh turais chuig ceann scríbe in aice láimhe (ar nós tír in aice láimhe).

Ar mhaith leat eolas níos mionsonraithe?
Féach ar an Ionad Cabhrach, áit ar féidir leat freagraí a fháil ar na ceisteanna is minice a chuirtear.

Téigh i gcomhairle leis an Ionad Cabhrach
start process

Faigh amach cad iad na príomhdhifríochtaí idir taisteal solúbtha agus taisteal seasta.

😎 Rogha taisteal solúbtha

Pas Interrail DiscoverEU

Bí cibé áit is mian leat a bheith, le solúbthacht iomlán

Taistil gan dátaí agus gan cinn scríbe réamhshocraithe

Taistil gan dátaí agus gan cinn scríbe réamhshocraithe

Deimhnigh do Phas soghluaiste Interrail, agus críochnaigh do thaighde níos moille. Beidh tú in ann do Phas soghluaiste a úsáid san aip taistil DiscoverEU. Is féidir leat do Phas a ghníomhachtú suas go dtí an lá a thosaíonn tú ag taisteal. Le linn do thaistil, déan plean don bhealach, athraigh treo agus lig don turas a chúrsa féin a dhéanamh.

Taistil ar thraenacha ar feadh 7 lá laistigh de thréimhse míosa

Taistil ar thraenacha ar feadh 7 lá laistigh de thréimhse míosa

Is féidir leat an Pas a úsáid ar 7 lá de do rogha féin le linn tréimhse shocraithe de mhí amháin. Taistil ar laethanta i ndiaidh a chéile, nó scaip na laethanta amach i rith na míosa. Is féidir leat gach rud a shocrú go díreach ón aip taistil DiscoverEU.

Téigh ag taisteal leat féin nó i ngrúpa

Téigh ag taisteal leat féin nó i ngrúpa

Is fút féin atá sé an dtaistealóidh tú leat féin, nó i ngrúpa. Is féidir leat a roghnú cé leis a dtaistealóidh tú agus iarratas á dhéanamh agat ar DiscoverEU, agus is féidir é sin a athrú i lár do thurais. Má thaistealaíonn tú i ngrúpa, beidh a phas féin ag gach duine sa ghrúpa.

Taisteal i dTír Chónaithe

Taisteal i dTír Chónaithe

Ní féidir do phas a úsáid ach le haghaidh dhá thuras shonracha i do thír chónaithe (tugtar an turas amach agus isteach air sin). Is féidir leat taisteal ó aon suíomh sa tír chónaithe go dtí an teorainn nó aerfort nó calafort, is féidir leat taisteal ar níos mó ná traein amháin, ar choinníoll go bhfuil na turais ar an lá taistil céanna.

Taistil ar do luas féin

Taistil ar do luas féin

Leis an bPas soghluaiste, is féidir leat fanacht níos faide i gcathair nó imeacht níos luaithe ó cheann scríbe ná mar a bhí beartaithe ar dtús. An bhfuil fadhb agat le linn do thaistil, cosúil le traein a bheith mall nó a cuireadh ar ceal? Is féidir leat an chéad traein eile a ghlacadh, nó do bhealach a athrú.

Eolas tábhachtach

Eolas tábhachtach

Sula dtéann tú ar bord traenach, bus nó báid, ní mór duit gach turas a thaifeadadh ar an aip taistil DiscoverEU, faoin gcuid ‘Mo Thuras’ agus é a chur le do Phas Interrail soghluaiste. Ar chiantraenacha áirithe, caithfidh tú áirithintí suíochán breise a chur in áirithe.

📍 Rogha taisteal seasta

Ticéid ó Phointe go Pointe

Rogha sheasta agus shocraithe, ní féidir do chúrsa taistil a athrú.

Taistil de réir cinn scríbe réamhshocraithe

Taistil de réir cinn scríbe réamhshocraithe

Déan taighde agus pleanáil do thuras sula ndearbhaítear do thicéid taistil. Cuirfear do chlár taistil in áirithe le ticéid ó phointe go pointe, ní féidir é a athrú.

Taistil de réir plean seasta

Taistil de réir plean seasta

Bíonn a fhios agat nuair is mian leat taisteal. Bíonn do dhátaí réidh, tá clár taistil socraithe agat agus tá tú réidh chun cloí le traein agus le dáta ar leith.

Taistil i ngrúpa

Taistil i ngrúpa

Ní bheidh ach na daoine a ainmníodh mar ghrúpa in ann taisteal i ngrúpa. Ionas gur féidir leat taisteal i ngrúpa, ní mór do gach duine sa ghrúpa an fhoirm áirithinte taistil a chomhlánú.

Taisteal i dTír Chónaithe

Taisteal i dTír Chónaithe

Cuirfear do thuras amach agus isteach in áirithe mar thicéid ó phointe go pointe. Is féidir leat taisteal ar níos mó ná traein amháin, ós rud é go bhfuil do chéad cheann scríbe thar lear.

Modhnuithe taistil

Modhnuithe taistil

Cuirfear ticéid in áirithe ar bhonn a bhaineann go sonrach le traein áirithe gan aon athrú ar phleananna taistil. Ní chumhdóidh an Coimisiún Eorpach aon táillí breise le haghaidh modhnuithe, áirithintí nua ná aon chostais eile a bhainfear le linn an turais.

Eolas tábhachtach

Eolas tábhachtach

Beidh cúrsa taistil ó phointe go pointe teoranta do thraenacha a cheadaíonn áirithintí ar líne. I gcás cealuithe nó moilleanna, ba cheart don taistealaí teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an gcuideachta iompair. Faigh tuilleadh eolais faoi Chearta Paisinéirí an AE anseo.

Tóg go dtí an t-ionad cabhrach mé