hero image
Everything starts here

An saoránach den Aontas Eorpach thú atá Óg, Fiosrach, Misniúil, atá réidh don eachtraíocht, agus a roghnaíodh chun an Eoraip a thaiscéaladh le DiscoverEU? Glac páirt sa tionscnamh seo de chuid an Aontais Eorpaigh, lena dtugtar deis do dhaoine óga ó thíortha atá rannpháirteach in Erasmus+ pas taistil a fháil.

Tá an suíomh gréasáin seo ann do na daoine óga sin ar bronnadh ceann de na ticéid taistil orthu.

Buntáistí agus Deiseanna do thaistealaithe Flex

Buntáistí agus Deiseanna do thaistealaithe Flex

Ní hamháin go bhfaigheann ticéad DiscoverEU ó phointe A go pointe B tú. Tá go leor deiseanna agus buntáistí ag fanacht leat. Cuir tú féin ar an eolas ionas nach gcaillfidh tú amach!

Suíomh gréasáin Eurail
Roghanna Taistil

Roghanna Taistil

Faigh amach cad iad na príomhdhifríochtaí idir taisteal solúbtha agus taisteal seasta.

Tosaigh
Cúrsaí taistil molta

Cúrsaí taistil molta

Faigh inspioráid ó na smaointe cúrsa taistil seo a leanas!

Bealaí DiscoverEU

Cá bhfaighfeá eolas agus cabhair?

An t-Ionad Cabhrach

An t-Ionad Cabhrach

Dearadh an tIonad Cabhrach Taistil chun cabhrú leat teacht ar na freagraí ar cheisteanna a bhaineann le:

  • Na roghanna taistil éagsúla atá ar fáil,
  • Conas a ullmhú le haghaidh d’áirithinte taistil,
  • Eolas cabhrach faoi thaisteal ar an traein,
  • Eolas mionsonraithe ar conas an Pas Interrail a úsáid, agus go leor eile!
An t-Ionad Cabhrach
Labhair lenár bhfoireann

Labhair lenár bhfoireann

Is féidir leat dul i dteagmháil lenár bhfoireann tacaíochta le ceisteanna nach féidir leat teacht ar na freagraí orthu ar an suíomh gréasáin seo.

Féadfaidh tú a bheith ag súil le freagra ar laethanta oibre. Ciallaíonn sé seo uaireanta idir 9:00 – 18:00, am na Bruiséile, Luan go hAoine.

Tabharfar tosaíocht do fhreagraí mar gheall ar phráinn do cheiste. Go ginearálta, gheobhaidh tú freagra laistigh de 48 uair an chloig, bunaithe ar na huaireanta oifige thuasluaite.

 

Déan teagmháil linn
Tairseach Eorpach na hÓige

Tairseach Eorpach na hÓige

Soláthraíonn Tairseach Eorpach na hÓige faisnéis ar Thaisteal san AE

Tá ailt ar fáil in iliomad teangacha Bhallstáit an AE.

Tairseach Eorpach na hÓige
Grúpa Facebook #DiscoverEU

Grúpa Facebook #DiscoverEU

Cláraigh le grúpa Facebook oifigiúil #DiscoverEU.

Faigh eolas, gabh i mbun díospóireachta agus buail le daoine eile 18 mbliana d’aois atá ag ullmhú don eachtra is mó ina saol go dtí seo.

Grúpa Facebook #DiscoverEU